voleybol nasil oynanir A Gizli Silah

“Burasi neresi, nerdeyim?” niteleyerek sordugum bugün hala yari baygin haldeydim. Bilahare adinin Tommy oldugunu ogrendigim bu akak çiftlik§um, bana karşılık verdi:

Kendimi Tezel’e boyle dilenen baki§larla bakarken tutmak uzereydim amma, Ay§en beni benden once yakalami§ olmali:

Kadincagizda gine buyuk bir sug i§lemi§lik hali. Bir eziklik. Sut dokmu§ kedi üzere sonuç sonuç gekiliyor. Sözde o bardagi kendisi firlatti duvara. Sözde, epey ki§i ortasinda gelinle damadin herkesge gorulebilmelerini kırıcı nazar boncuğu kimesne o.

Emekli miralay, bir suredir gine gozumun onunde. Belki uzun bir suredir ben burdan uzakla§mayi, yeniden Tezel’in yaninda olmayi kurdugum igin, her ko§e bucakta biten Erturk’e takiliyor gozlerim. Dugunun duzeninden mesul girpinmalarina, ko§u§malarina sanki yeni bir gorev eklemi§. Gozunu Tezel’e takmi§. Ya da bana oyle geliyor. Tezel’i yalniz yakalayabilmek igin bir firsat kolladigini saniyorum. Yildiz, azca once kayinvalideme uzun uzun Cincinatti’den gelen Ayten halasini, onlarin yeni evet§amina deggin bir §eyleri anlatirken, Tuncer de bana, alninda hep o ter gigsimasi: “Kursunuze tekrar donebildiniz mi hocam?” niteleyerek sorarken -namına ne yanit verdigimi bilmiyorum-, Erturk’un elinde, tepsilerde dola§tirilanlardan gok elan derin renkli -herhalde sağlıklı cins- bir çamçak viskiyle Tezel’in yanina ko§tugunu da gormu§tum.

Korgeneral ayaga kalkti. §ampanya bardagi elinde. Ayni an’da masadaki herkes bile, ellerinde birkag damlalik §ampanya kadehleriyle ayaga kalkti. Ercan benim elime bile bir kadeh tutu§turuyor.

Tezel’in burada bulunu§undan azbuguk azamet duyan, buna sevinen iki ki§i info url bile mi yok evet? Olmaz olabilir mu? Biri anası i§te, Fitnat hanim: Bak bir bile serseri derler benim bu kizima.

insanin, kandiramayacagini da bile namına kaşkariko soylemesinden elan kolayca ne var acaba? Aysel’e o mektubu yazdimsa, kendime kar§i kendimi savunmam gerekiyordu. Ben boyle lahut bir gorevin adami miyim bakalim? Kraligenin milletvekillerini evet da kocasini kendime a§ik etmeyi du§unuyordum, gunku boyle bir §ey du§unmuyordum. Cebimde minicik harflerle, en az yere en gok §ey siki§tirilarak yazilmi§ kugucuk kucucuk kagit pargalari var. O kagitlar cebime nasil girdi, o elektrik akimi verilmi§ gogusler, sokulmu§ tirnaklar, burulmu§ hayalar, sigarayla yakilmi§ deriler nasil girdi cebime ve ben boyle, buraya, Thames’e nazır bu odaya nasil geldim?

Tezel’le ben yeniden i§itmiyoruz. Higbir §ey bile gormuyoruz. Hayrettin Pa§a buna da kategorik inanmakta. inanmasa dü kadini elinin tersiyle dü yana siyirip da:

Kendine guvenen bir adamin dolgun kahkahasi. ilhan’in kahkahasi. Bu kahkaha butun dugun salonuna yayiliyor. Burada bocalamayan sessiz ki§i var âdeta; imparator. Kendini tam mesabesinde, her §eyi de elinin altinda buluyor. Ne §a§iyorsun Omer? Tiers Etat iyimserdir. ilhan henüz da nikbin: Bu benim asi kizim Kamer§en, bir zamanlar Hayrettin’in oglunu niye istememi§ oldugunu dahi unutacak.

Tezel sabah erken, otobusten annesinin evine iner inmez telefon etti. Yalnız bu, salt bugunku protokolu alegori getirmekte nasil bir sırat izlenecegini Aysel’den ogrenmek istiyor susu verilmi§ bir telefon olmali.

§a§kinla§tikga aptalla§iyorum. Artik kitaplardan ezberlediklerimi de kari§tiriyorum. Aysel halamlara gitmekle gitmemek arasinda bocaladigim igin bile, indiren gecenin serinleteme-digi bu girkin kaldirim ta§lari busbutun bogucu.

Boyle bir §eyler diyebilir bana; orkestraya ilk olarak, şu demek oluyor ki dugun mar§indan once, Harp Okulu Mar§i’ni ya da Kore Gazileri’ni galmalarini soylememi isteyebilir mütekait miralay Erturk, damadin dayisi. O isterse olmaz. Ben istersem, sima tekaüt albayimizin kendisi igin bir §ey istedigini anlamaz.

“Bu sana olan get adres url duygumun yanina saygiyi şimendifer ve bu duyguyu evet§tirir,” dedi o da. O ak§am aramizda gegen yek aşk sozu bu oldu.

El âlem bizden yana donuyor. Ayten hanim, buru§uk goz-kapaklarina doldurdugu ye§il boyalarla ko§up geliyor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “voleybol nasil oynanir A Gizli Silah”

Leave a Reply

Gravatar